Máy kéo mini + Ủi đầu + (Rơ mooc hoặc gàu múc) – Chạy trớn; xe máy cày đồ chơi, xe nông trại; MK24

Mã Sản Phẩm: MK24 65,000 Đ

- Kích thước: D x R x C = 24 x 8 x 8 (cm)

Máy kéo mini + Ủi đầu + (Rơ mooc hoặc gàu múc) – Chạy trớn; xe máy cày đồ chơi, xe nông trại; MK24

 

ĐỒ CHƠI MÁY CÀY đảm bảo mọi người sẽ hài lòng khi sở hữu xe đồ chơi này

 

Lưu ý: Thiết bị gắn phía sau máy kéo, shop sẽ giao hàng ngẫu nhiên (hoặc Rơ mooc hoặc Gàu múc)

 

- Chức năng:

+ Chạy bằng trớn: đẩy tới chạy tới và ngược lại

+ Phía trước: liên kết với dàn ủi đầu, có thể điều chỉnh nâng hạ.

+ Phía sau: liên kết với rơ mooc hoặc gàu múc bằng chốt, có thể tháo lắp dễ dàng.

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!